I Ur och Skur – vår profil för barn som älskar att vara ute och lära i naturen.

I Ur och Skur-profilen får barnen en unik möjlighet att vara nära naturen. Med skogens hjälp stimulerar vi alla barnens sinnen. Att vara rädd om sin närmiljö blir tidigt en värdefull kunskap.

I Ur och Skur-profilen har vi två avdelningar med totalt cirka 35 barn, Knoppen för barn i åldern 1-3 år och Knytte och Mulle för 3-5-åringar. Vi erbjuder mycket utevistelse och en nära kontakt med naturen. Barnen får många olika naturupplevelser, där alla sinnen stimuleras. De yngsta barnen ges möjlighet att sova ute året om. Alla barnen blir medlemmar i Friluftsfrämjandet och har tillgång till hela Friluftsfrämjandets utbud av aktiviteter i hela landet.

I Ur och Skur-profilen lär vi i naturen

I Ur och Skur bygger på Friluftsfrämjandets verksamhetsidé utifrån barns behov av lek, kunskap och rörelse som tillfredsställs med vistelse i naturen. Vårt främsta mål är att rusta våra barn till initiativrika, kunskapssökande barn med självkänsla och livsglädje. Inlärningen sker naturligt utifrån varje barns utveckling. De tränar kroppen, muskler, hjärta och hjärna.

Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse.

Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa och leka. Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där.

Vi är rädda om naturen

Friluftsfrämjandets pedagogiska figurer Knoppen, Knytte, Skogsmulle, Skrinna, Laxe och Fjällfina hjälper barnen på ett roligt sätt att få mer kunskap om naturen och en ökad medvetenhet om att vara rädd om naturen.

Hitta Vilse

Hitta Vilse är ett överlevnadsprogram för barn. Om ett barn går vilse är det bråttom att hitta det, barn har högre förbränning och de förlorar värme och vätska fortare än en vuxen. Utbildningen attraherar barnens naturliga kreativitet och nyfikenhet. Därför blir utbildningen både spännande och rolig. Vi lär barnen de tre gyllene reglerna om man går vilse i skogen:

  • Krama ett träd
  • Synas och höras (stopptecken, julgranen, visselpipan)
  • Hålla värmen (bygga en koja, behåll alla kläder på)

Med denna kunskap kan barnen själva hitta rätt om de gått vilse i sin hemmiljö. Det kan handla om så enkla saker som att gå till en tänd lampa hos grannen.