Så arbetar vi

Vi börjar terminen med en litterär upplevelse som fångar barnens nyfikenhet och tankar som vi sedan spinner vidare på och utvecklar i olika aktiviteter och projekt.

Vi utgår från en bok som är grunden i vårt arbete med språk, matematik, naturvetenskap och teknik, men det är barnens intresse som påverkar vilken riktning arbetet tar och vilka andra böcker och områden som vi ska utforska.

Det känns viktigt för oss att förmedla för barnen att läsning och boksamtal är mycket värdefullt och utvecklande. Arbetet med litteratur tillbringar mycket glädje, ger barnen språkliga utmaningar, väcker deras fantasi och framför allt skapar meningsfulla sammanhang där barnen lär sig och utvecklas på alla plan.

Pedagogisk dokumentation hjälper barnen att minnas och är utgångspunkt för samtal och reflektion som är en viktig del i lärandet.

Vi arbetar aktivt med att utveckla barnens förståelse för vårt samhälle och dess demokratiska värderingar. Barnen får påverka sin vardag, uppleva att deras åsikter är värdefulla, lär sig att lita på sin förmåga och ta hänsyn till varandra.

Digitala verktyg

På alla våra förskolor i Ödåkra pågår ett aktivt arbete med informations- och kommunikationsteknik (IKT) som verktyg för kommunikation och interaktion. Digitala lärverktyg används som en naturlig del i det pedagogiska arbetet med barnen och som arbetsverktyg i förskolans utvecklingsarbete. Digitala lärverktyg är en naturlig del i verksamheten som barnen använder till att undersöka, skapa och uttrycka sig med.