Så arbetar vi

Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt och är lyhörda för barnens tankar och idéer. Dokumentation är en naturlig del av vår verksamhet, den gör vi tillsammans med barnen för att göra barnen medvetna över sitt eget lärande.

Lärmiljö

Att ha en lärmiljö som är stimulerande är en viktig del i vår verksamhet. Genom engagemang och lyhördhet är pedagogerna den viktigaste delen i lärmiljön. Utifrån barnens intressen skapas olika miljöer som stimulerar till lärande.  Vi vill väcka nyfikenhet, skapa inspiration och ge barnen möjlighet till att prova och upptäcka nya saker. I leken testar barnen sina nya erfarenheter och då finns pedagogerna med som medforskare och inspiratörer. Lärmiljön erbjuder ett stort utbud av olika material och möjligheter till samspel och utforskande.

Språket

Vi har stort fokus på att alla barn ska utveckla ett rikt språk och kunna använda det i samspel med andra. I alla situationer under dagen utvecklas språket och pedagogerna förstärker och förtydligar språkutvecklingen i olika situationer. Genom språket upplever och förstår vi vår tillvaro, uttrycker våra känslor och samspelar med andra människor.

Vårt mål är att är att ge barnen möjlighet till att uttrycka sig och kommunicera på många olika sätt och vi använder oss bland annat av olika digitala verktyg som en naturlig del av verksamheten. Pedagogerna får kontinuerlig kompetensutveckling inom digitala verktyg och hur de ska användas i det pedagogiska arbetet. Vi har också en IKT-pedagog anställd i vårt område.

Följ gärna vår blogg på Pedagogsajten.