Så arbetar vi

Vi är nyfikna på ditt barn. Alla barn har olika behov och utgångspunkten för oss är respekten för barnet och den hon är. Vi utgår från ditt barns lärstil för att stimulera det på bästa sätt och erbjuda de bästa pedagogiska förutsättningarna.

Lärmiljö

Att ha en lärmiljö som är stimulerande är en viktig del i vår verksamhet. Genom engagemang och lyhördhet är pedagogerna den viktigaste delen i lärmiljön. Utifrån barnens intressen skapas olika miljöer som stimulerar till lärande. Vi vill väcka nyfikenhet, skapa inspiration och ge barnen möjlighet till att prova och upptäcka nya saker. I leken testar barnen sina nya erfarenheter och då finns pedagogerna med som medforskare och inspiratörer. Lärmiljön erbjuder ett stort utbud av olika material och möjligheter till samspel och utforskande.

Språket

Vi har stort fokus på att alla barn ska utveckla ett rikt språk och kunna använda det i samspel med andra. Förskolorna arbetar gemensamt med olika språkprojekt med barnen. Genom språket upplever och förstår vi vår tillvaro, uttrycker våra känslor och samspelar med andra människor.
Vårt mål är att är att ge barnen möjlighet till att uttrycka sig och kommunicera på många olika sätt och vi använder oss bland annat av olika digitala verktyg som en naturlig del av verksamheten. Pedagogerna får kontinuerlig kompetensutveckling inom digitala verktyg och hur de ska användas i det pedagogiska arbetet.

Vi är rädda om naturen

På Sagoträdets förskola arbetar vi mycket med miljö och hållbar utveckling. Vi strävar efter att alla barn ska utveckla ett intresse och en förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi har också en särskilt profil, I Ur och Skur, där barnen får en unik möjlighet att vara så nära naturen som möjligt.

Trygghet och trivsel

Vi skapar trygghet och trivsel genom att ta hand om varandra. Vi tror på att ha en nära relation med våra barn. Vi finns alltid nära och vi lyssnar på barnet och dig som förälder och är lyhörda för varje barns behov.

Vi går hit med glädje och har tydliga förväntningar på varandra. Detta märks genom vårt arbete med ett positivt förhållningssätt och tydligt ledarskap som varje grupp arbetar med. Tydliga regler för hur vi ska vara mot varandra underlättar våra dagliga kontakter.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt och är lyhörda för barnens tankar och idéer. Dokumentation är en naturlig del av vår verksamhet, den gör vi tillsammans med barnen för att göra barnen medvetna över sitt eget lärande.

Barnets utveckling och lärande dokumenterar vi, vi följer upp med en mentor och lägger sedan ut på Unikum, vår digitala lärplattform. Vi bjuder in till utvecklingssamtal där vi tillsammans samtalar kring vad som stimulerar ditt barns lärande på bästa sätt.