Om oss

På Sagoträdets förskola skapar vi trygghet och trivsel hos både barn och föräldrar. Genom att vara lyhörda och engagerade pedagoger väcker vi nyfikenhet och lust att lära. Vår lärmiljö erbjuder barnen många olika platser som ger möjlighet till fantasi, utforskande och lärande i leken både ute och inne.

Vi har också två avdelningar I Ur och Skur-profil, där barnen får en unik möjlighet att vara så nära naturen som möjligt. 

Vårt närområde

Ödåkra är en liten ort utanför Helsingborg som har cirka 5000 invånare med landsbygden, Fleninge och Väla by. I området finns våra två kommunala grundskolor, Gläntanskolan och Svensgårdsskolan, med elever i åldrarna 6-16 år.

Vi har även fyra kommunala förskolor i Ödåkra – Sagoträdets förskola, Snöbollsgatans förskola , Tuvehagens förskola och Vintergatans förskola. Tillsammans har vi utformat en pedagogisk plattform som genomsyrar alla våra förskolor, där vi tydliggjort vår gemensamma barnsyn, kunskapssyn och pedagogroll.

Våra förskolor och skolor arbetar utifrån Helsingborgs stads skolors gemensamma vision och värdegrund, för att alla barn ska lyckas. Totalt har vi cirka 850 barn i Ödåkra från 1-16 år i våra förskolor och skolor.