Om oss

På Sagoträdets förskola skapar vi trygghet och trivsel hos både barn och föräldrar. Genom att vara lyhörda och engagerade pedagoger väcker vi nyfikenhet och lust att lära. Vår lärmiljö, både ute och inne, erbjuder många olika miljöer som ger möjlighet till fantasi, utforskande och lärande i leken.

Vi har ett nära samarbete med de kommunala förskolorna i området: Gläntans förskola, I Ur och Skur Höjdens förskola, Snöbollsgatans förskola, Tuvehagens förskola och Vintergatans förskola. Tillsammans har vi utformat en pedagogisk plattform som genomsyrar alla våra verksamheter, där vi tydliggjort vår gemensamma barnsyn, kunskapssyn och pedagogroll.