Om oss

Sagoträdets förskola är en kommunal förskola som består av sex avdelningar varav två har inriktningen I ur och skur. Sagoträdets förskola är en mångkulturell förskola som använder sig av varierad barnlitteratur som grund för allt lärande.

Förskolan tillhör Ödåkra förskoleområde som består av ytterligare fyra enheter. Alla förskolor samarbetar i ett pedagogisk forum. Vi har också två avdelningar I Ur och Skur-profil, där barnen får en unik möjlighet att vara så nära naturen som möjligt. 

Förskolan ligger nära sköna grönområden som vi besöker regelbundet för att väcka barnens nyfiket och förståelse för naturen och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Arbete med hållbarhet är en viktig del i vår verksamhet.