Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi vill ha en öppen och nära kommunikation med dig. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet.

Föräldrainflytande

Det är viktigt för oss att ha en bra relation till er föräldrarna och att ni föräldrar känner att ni har möjlighet att vara delaktiga i förskolans arbete.

Vid hämtningar och lämningar samtalar vi kring hur dagen har varit för ditt barn. Information finns också på avdelningarna i form av veckoplaneringar, reflektionspärmar, väggar och bilder, samt i vårt pedagogiska IT-stöd, som finns på skolportalen för Helsingborgs stads skolor. I Unikum har du möjlighet att följa hur det går för ditt barn i förskolan. Här kan du också planera inför utvecklingssamtalet och gå igenom vilka mål vi arbetar med.

Dagliga samtal, samtal på föräldramöten och vid utvecklingssamtal, utgör grunden för hur vi ska bedriva vårt fortsatta arbete. Det är viktigt för oss att vi får veta era synpunkter så att vi arbetar mot rätt mål.